skip to Main Content

Carla van Iersel | Vol van vilt

Welkom op de website van Carla van Iersel

Hallo ik ben Carla van Iersel. Ik ben vilt- en textielkunstenares en ik werk met wol, zijde en diverse textiele vezels.

De mogelijkheden in het werken met wol zijn eindeloos; je kan werken met ruwe wol rechtstreeks van het schaap maar ook met lontwol en zijde waar je zeer verfijnde vormen mee kan maken. Ik heb geen voorkeur voor bepaalde technieken of materialen. Ik laat de keuze afhangen van dat wat ik tot uitdrukking wil brengen en zoek daar vervolgens de materialen en technieken bij.

Mijn kunst wordt gekenmerkt door herhaling, regelmaat, ritme en beweging. Het is de terugkerende regelmaat in lijnen, vormen en kleuren die me boeien en waarmee ik een esthetisch effect beoog. Dat geeft een vertrouwd gevoel en brengt de geest tot rust.

Mijn inspiratie vind ik overal; natuur, musea, maar zeker ook in mijn directe stedelijke leefomgeving. Je hoeft maar naar de straat te kijken; de lijnen en structuren, de herhalingen en regelmaat, het ritme van steeds terugkerende patronen. Met de materialen verbeeld ik deze vormen in kunstwerken die iets tussen materie en voorstelling inhouden.

Ik zie mijn kunstwerken stuk voor stuk als transformaties. Het tactiele proces van het bewerken van wol en zijde geeft visuele verrassende effecten waar ik nooit volledige controle over heb. Juist door met zachte materialen, zoals wol en zijde te werken en de thema’s van lijnen, regelmaat en ritme, zie ik de schijnbare tegenstrijdigheid tussen zacht en hard samenkomen. Ik geniet vooral van het meditatieve proces en nodig anderen graag uit om de uitkomsten te bekijken.

“I just want to make make beautiful things, even if nobody cares”
Saul Bass(1920-1996)

Hello, I’m Carla van Iersel.

I am a felt- and textileartist who works with wool, silk and a variety of textile fibers.

Felting It is tactile and visual; layering combed wool roving, then the tactile process of creating felt with water, soap and compression, manipulating the felt into 3-dimensional forms….. The process of felting, in which soft wet wool is transformed into a strong dense piece of textile by hand is a true metamorphosis and an exciting experience. The possibilities in working with wool are endless; one can work with a sheep’s raw wool or with rovings and silk to produce highly refined shapes. I have no preference for certain techniques or materials but rather make my choice based on what I wish to express.

My art is full of repetition, regularity, rhythm and motion. Recurring patterns in lines, shapes and colours fascinate me and help me create a certain esthetic. It comforts me and eases my mind.

Inspiration is found all around me; in nature, museums, but also within urban areas in my everyday life. You just have to take a good look at the streets around you to see its lines and structures, the repetition and regularity, and rhythm found in recurring patterns. By using different materials I create a vision in art objects that fall somewhere between the real and the imaginary.

I think of all of my art as a transformation. The tactile process of working with wool and silk produces surprising effects that are never completely within my control. Working with these soft materials and themes such as lines, regularity and rhythm creates a paradox between hard and soft. Most of all I enjoy the meditative process itself and I like inviting others to look at the results.

“I just want to make beautiful things, even if nobody cares”

                                           Saul Bass(1920-1996)

Carla van Iersel, Vol van Vilt

Carla van Iersel | Vol van Vilt

Back To Top